Navine G. Dossos. No Such Organisation (Δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός), 2018-2020

[ SCROLL DOWN FOR ENGLISH >> ]

.

H ενότητα έργων No Such Organisation (Δεν υπάρχει τέτοιος οργανισμός), καταγράφει τις επιπτώσεις ενός μοναδικού συμβάντος: της δολοφονίας του Σαουδάραβα αντιφρονούντα Τζαμάλ Κασόγκι το 2018. Οι πίνακες αντανακλούν αυτή την αβεβαιότητα, ξεδιπλώνοντας συμβολικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν εμπλεκόμενους σε αυτήν την ιστορία – εθνικά κράτη, υπηρεσίες, τεχνολογίες– οι οποίοι μεταβάλλονται, αναδιατάσσονται και με κάθε νέα εξιστόρηση βρίσκονται διαρκώς σε νέες ισορροπίες μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας την ιδέα ενός καπιτονέ μοτίβου, όλοι οι πίνακες διαθέτουν την ίδια δομή, ώστε να διευκολύνουν διαφορετικές συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων και να επιτρέπουν την αναδιοργάνωση του έργου με διαφορετική σειρά και διάταξη. H συγκεκριμένη επιλογή από τον κύκλο των έργων ακολουθεί, μέσα από τα ειδησεογραφικά άρθρα και τις έρευνες που πυροδότησε, τις προεκτάσεις του γεγονότος σε πραγματικό χρόνο. Φέρνει στο προσκήνιο την ανάπτυξη των κυβερνο-όπλων και του λογισμικού κατασκοπείας, όπως και τους τρόπους με τους οποίους αυτά φαλκιδεύουν την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτικών αντιφρονούντων σε όλο τον κόσμο. H δημοσιογραφική κάλυψη του θανάτου του Κασόγκι άλλαζε δραματικά στη διάρκεια των ημερών και εβδομάδων που ακολούθησαν το συμβάν: ένα χειμαρρώδες καλειδοσκόπιο από λεπτομέρειες που μεταβάλλονταν διαρκώς, μια ιστορία που παρέμενε ρευστή ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή τις ευθύνες.

Η Navine G. Dossos γεννήθηκε το 1982 στο Λονδίνο και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνονται ο οριενταλισμός στον ψηφιακό χώρο, η γεωμετρία ως διακόσμηση και ως πληροφορία, και ο ανεικονισμός στη σύγχρονη κουλτούρα. Στη δουλειά της έχει αναπτύξει μια μορφή γεωμετρικής αφαίρεσης η οποία συνδυάζει τη αντι-εικονιστική φιλοσοφία της ισλαμικής τέχνης με την αλγοριθμική φύση του διασυνδεδεμένου κόσμου. Προηγούμενες ενότητες έργων της εξερευνούσαν την αντι-εξτρεμιστική πολιτική, τον ρόλο των γυναικών στον κυρίαρχο λόγο της τρομοκρατίας και στην προπαγάνδα του ιερού πολέμου.

khandossos.com

>>

No Such Organisation documents the fallout from a single event: the murder of Saudi dissident Jamal Khashoggi in 2018. The paintings respond to this uncertainty by deploying symbolic elements that represent people involved in the story– nation states, agencies, technologies– which shift, recombine, and enter into new alignments with each re-telling of the story. Using the idea of a quilting pattern, all of the paintings have the same basic structure, so as to facilitate different connections between the pieces allowing the work to be re-organised along different lines and configurations. This particular selection from the cycle of paintings follows the repercussions of this event in real time through the news articles and the investigations it triggered. It brings to the foreground the development of cyber weapons and spyware and the ways in which these have compromised the safety and work conditions of journalists, activists and political dissidents throughout the world. Media reports on the death of Khashoggi changed radically in the first days and weeks following the event: a torrential kaleidoscope of details, a story that never quite solidified in terms of facts or responsibility.

Navine G. Dossos was born in 1982 in London and lives in the UK and Greece. Her interests include Orientalism in the digital space, geometry as decoration and information, and abstraction in contemporary culture. In her work she develops a form of geometric abstraction that combines the anti-figurative philosophy of Islamic art with the algorithmic nature of the interconnected world. Her previous work explores counter-extremism policy, the role of women in the mainstream discourse of terrorism and holy war propaganda.

khandossos.com

 

 


 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ / ALL ARTISTS

EL / EN