Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

UBUNTU – ΠΕΝΤΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΗ ΔΑΥΙΔ

22/09/2020-18/03/2021

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

EMPTY PRO(E)MISES

EL / EN