ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εσωτερική Αλληλογραφία

Μουσειακό θέατρο / Παράσταση μακράς διάρκειας με ποικίλα μέσα

08.06-16.06.2021

Αίθουσα Μόνιμης Συλλογής

Διαδικτυακές ημερίδες - Θεωρήματα 2

Online

Δημόσιες αναγνωσεις. MEMORIA

21.10.2020

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (-1)

Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός