Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Το καινοτόμο πρόγραμμα ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα ξεκίνησε το 2009 και περιλαμβάνει συνεργασίες και συνέργειες με κοινωνικούς φορείς και ομάδες, όπως Μονάδες Απεξάρτησης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τη Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία της ΑΣΚΤ, σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ΣΔΕ σε καταστήματα κράτησης.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ίση πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό, η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η κοινωνική ένταξη.

ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ – ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

8/11/2017 - 30/11/2017

ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ-ΣΧΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ FOCUS -ΦΩΤ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 18 ΑΝΩ

11/05 - 18/07/2017

ΕΜΣΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΟ ΕΜΣΤ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2017

13-14/07/2017

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, Παλιό Μηχανοστάσιο ΟΣΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ – ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

06/04/2017

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

18/06/2012 - 01/07/2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

08/10/2011

EL / EN