Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα

2021

Ψηφιακή έκθεση

Έκθεση της Μόνιμης Συλλογής

172 έργα 78 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών

Από 24.02.2020

Όροφοι 2-3-4

Ubuntu

Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ

22.10.2020 - 22.08.2021

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (Ισόγειο)