Κουτλούγκ Αταμάν

2002
2ος ΟΡΟΦΟΣ

Σενγκ Τσουίν Πακ

2011 - 2012
1ος ΟΡΟΦΟΣ

Δημήτρης Αντωνίτσης

1999
ΙΣΟΓΕΙΟ

Μαρία Τσάγκαρη

2016
ΙΣΟΓΕΙΟ

Ρένα Παπασπύρου

1980
3ος ΟΡΟΦΟΣ