Κιμσούτζα

2017
3ος-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Σενγκ Τσουίν Πακ

2011 - 2012
1ος ΟΡΟΦΟΣ

Γιώργος Λάππας

1987
3ος ΟΡΟΦΟΣ

Μπιλ Βιόλα

2004
4ος ΟΡΟΦΟΣ

Ρένα Παπασπύρου

1980
3ος ΟΡΟΦΟΣ
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1)
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (Ισόγειο)