Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

172 ΕΡΓΑ 78 ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΟΡΟΦΟΙ 2-3-4

UBUNTU – ΠΕΝΤΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΗ ΔΑΥΙΔ

22/09/2020-18/03/2021

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ 2: ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

01/10-01/11/2020

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (-1)

ΕΜΣΤ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

EL / EN