ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 
 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ

 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το ΕΜΣΤ παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω της κεντρικής διαδικτυακής υπηρεσίας, Άτλας. Ο συντονισμός πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων βάσει του προγράμματος σπουδών της εκάστοτε σχολής.

Επιπλέον, το μουσείο υποδέχεται σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ). Η κάλυψη της εν λόγω δαπάνης έχει ρυθμιστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953/B/10-09- 2015 «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.»).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μαρίνα Τσέκου:
Τηλέφωνο: 2111019007
email: marina.tsekou@emst.gr

 
 
 
EL / EN