ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μάθηση στο ΕΜΣΤ συντελείται μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές παιδαγωγικές μεθόδους, στοχεύοντας τόσο στην ενεργητική προσέγγιση και αισθητική απόλαυση των έργων τέχνης, όσο και στην ενθάρρυνση της αυτοέκφρασης, την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την προαγωγή της ουσιαστικής επικοινωνίας και της βαθύτερης κατανόησης του κόσμου.

Τo Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ σχεδιάζει και υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Συμμετοχικές Δράσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό, ειδικά προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε ομάδας επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, υποδέχεται μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σπουδαστές, φοιτητές, οικογένειες, ειδικές/ευάλωτες ομάδες, ομάδες ηλικιωμένων και το ευρύ κοινό, με σκοπό:

  • Τη γνωριμία και εξοικείωση όσο το δυνατόν ευρύτερου κοινού με τη συλλογή του ΕΜΣΤ και τη σύγχρονη τέχνη (ελληνική και διεθνή).
  • Την προσέλκυση στο μουσείο επισκεπτών με διαφορετικά κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των τακτικών επισκεπτών του.
  • Την περαιτέρω διεύρυνση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών του ΕΜΣΤ με εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, κ.ά. ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Την προώθηση της έρευνας στη μουσειακή εκπαίδευση, στις μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές και στη μη τυπική εκπαίδευση, μέσα από την υλοποίηση και παρουσίαση πρωτότυπων και πιλοτικών δράσεων.
  • Την αξιοποίηση της τέχνης και του πολιτισμού για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ειρηνικής συνύπαρξης και λοιπών ανθρωπιστικών αξιών.
  • Την προώθηση της δια βίου μάθησης και της καθολικής εμπειρίας της τέχνης και της επίσκεψης στο μουσείο.
  • Τη δημιουργία νέων αναγνώσεων των έργων της συλλογής του ΕΜΣΤ με την ενεργό συμμετοχή του κοινού.
 
 
 
EL / EN