ΕΡΓΑ ΔΩΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 
 
 

ΕΡΓΑ ΔΩΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Δ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 
 
 

Η Δωρεά της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου | The D.Daskalopoulos Collection Gift στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) περιλαμβάνει 133 έργα τέχνης 83 καλλιτεχνών ‒35 από την Ελλάδα και 48 από το εξωτερικό‒, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δωρεά προς το Μουσείο. Η ένταξη αυτού του σημαντικού πυρήνα έργων στη συλλογή του συμβάλλει, με τον πιο καθοριστικό και τον πιο ουσιαστικό τρόπο, στη διεύρυνση, στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα της. Πρόκειται για έργα που έχουν στενή συνάφεια με τους κατευθυντήριους άξονες της συλλογής του ΕΜΣΤ, αλλά και με την συλλεκτική πολιτική του, η οποία επικεντρώνεται στην κομβική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, και της ευρύτερης γεωγραφικής της περιοχής, και στην πολλαπλότητα των ιστορικών, των πολιτισμικών και των κοινωνικοπολιτικών αφηγήσεων που συνδέονται με αυτήν. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δωρεά, ενισχύει και επιτείνει τον κοινωνικοπολιτικό και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της συλλογής του ΕΜΣΤ και, ταυτόχρονα, έρχεται να συμπληρώσει και να καλύψει κενά στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα με έργα σημαντικών δημιουργών.
Πολλά από τα έργα της δωρεάς ανιχνεύουν τις πολύπλευρες σχέσεις των προσωπικών ταυτοτήτων με το πεδίο του καθημερινού. Τα έργα, που κινούνται σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ενσωματώνουν και επαναπροσδιορίζουν αντικείμενα και υλικά, τα οποία αποσπώνται από το οικιακό/καθημερινό περιβάλλον τους και, στη συνέχεια, μετασχηματίζονται μέσα από γλυπτικές συναρθρώσεις, σχολαστικές χειρωνακτικές διαδικασίες και εύθραυστες χειρονομίες. O καθημερινός μικρόκοσμος λειτουργεί ως μεταφορά της καλλιτεχνικής και προσωπικής ταυτότητας. Η συμβίωση και η σύμπλεξη του προσωπικού με το συλλογικό και το πολιτικό, συνιστούν επίσης βασικό πυρήνα έργων της δωρεάς, τα οποία αναφέρονται σε ζητήματα συλλογικών ταυτοτήτων και συλλογικής μνήμης, άμεσα συνδεόμενα με σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις και πραγματικότητες. Η πολυδιάστατη και πολύπλοκη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης σε συνάρτηση με τα προαιώνια ερωτήματα και τις αναζητήσεις σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο, διατρέχουν πολλά έργα, τα οποία, σ’ αυτό το νοηματικό πλαίσιο, διερευνούν το σώμα και τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις του σε σχέση με την ψυχανάλυση, τις έμφυλες ταυτότητες, τη σεξουαλικότητα και τα ανθρώπινα ένστικτα. Το ενσώματο υποκείμενο, αναδεικνυόμενο ως το κατεξοχήν πεδίο κατανόησης και θεώρησης του κόσμου, κυριαρχεί σε ιστορικά έργα της δωρεάς καθώς και σε έργα της πιο πρόσφατης εικαστικής παραγωγής.
Ξεκινώντας από τη νέα έκθεση της συλλογής του ΕΜΣΤ με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΕΣ, Μαζί που θα ανοίξει τον Δεκέμβριο του 2023, η Δωρεά της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου σε συνδυασμό με υπάρχοντα έργα της συλλογής του ΕΜΣΤ, προσφέρουν με την πολλαπλότητα των καλλιτεχνικών μέσων και την ευρύτητα των θεματικών της, πλούσιες δυνατότητες επανερμηνείας και επαναφήγησης της ίδιας της συλλογής, της ιστορίας και του σύγχρονου καλλιτεχνικού και κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι.
Η συλλογή Δασκαλόπουλου ξεκίνησε να συγκροτείται το 1996 στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 2022 ανακοινώθηκε η δωρεά 300 έργων της συλλογής σε τέσσερα σημαντικά μουσεία:

  • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)
  • Tate, Λονδίνο
  • Solomon R. Guggenheim Museum, Νέα Υόρκη
  • Museum of Contemporary Art (MCA), Σικάγο
 
 
 

 
 
 
EL / EN