ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 
 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ

 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ως επίσημος εθνικός αρωγός και υποστηρικτής της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, το ΕΜΣΤ συλλέγει, εκθέτει, διατηρεί, ερευνά και ερμηνεύει την τέχνη της εποχής μας στο ευρύτερο παγκόσμιο, ιστορικό και διεπιστημονικό πλαίσιο. Η αποστολή του μουσείου συμπυκνώνεται στους παρακάτω άξονες:

  • Τη διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία ανήκουν στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης και έργων διαφόρων τάσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, ελληνικής και ξένης, με πρωτοποριακό και πειραματικό χαρακτήρα.
  • Την προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού.
  • Την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  • Την εξυπηρέτηση της εξειδίκευσης στη μουσειολογία ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης.

Εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου μουσείου, το ΕΜΣΤ απευθύνεται στο κοινό, ανοιχτό προς διερευνήσεις και νέες οπτικές και προοπτικές για τον σύγχρονο πολιτισμό.

 
 
 
EL / EN