Φωτογραφία: Έστελα Βαλάση

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2024

To ΕΜΣΤ προσφέρει μια σειρά περιηγήσεων στο Μουσείο για το κοινό, στη συλλογή του και στις τρέχουσες περιοδικές εκθέσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε περιήγησης ερχόμαστε σε επαφή με τα ζητήματα που πραγματεύονται τα έργα και οι καλλιτέχνες, με σκοπό μια διαφορετική επίσκεψη στο Μουσείο που εμπλουτίζει την επαφή με τη σύγχρονη τέχνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Πέμπτη 15.02 και ώρα 18:00
Περιήγηση στην έκθεση Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική  (Με την Τίνα Πανδή, επιμελήτρια της έκθεσης)

Σάββατο 17.02 και ώρα 11:30
Περιήγηση στην έκθεση της συλλογής Γυναίκες, μαζί και στις εκθέσεις της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται    και της Δανάης Ανεσιάδου D Possessions (Με τους επιμελητές των εκθέσεων Ελένη Κούκου, Δημήτρη Τσουμπλέκα και Ιόλη Τζανετάκη)

Κυριακή 18.02 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 22.02 και ώρα 18:00
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ και στην έκθεση της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται   (Με την Μαρίνα Τσέκου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 29.02 και ώρα 18:00
Περιήγηση στην έκθεση Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική  (Με τον Θεόφιλο Τραμπούλη, σύμβουλο εκδόσεων ΕΜΣΤ)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Κυριακή 03.03 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 07.03 και ώρα 18:00
Περιήγηση στην έκθεση Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική  (Με τον Θεόφιλο Τραμπούλη, σύμβουλο εκδόσεων ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 14.03 και ώρα 18:00
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ και στην έκθεση της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται   (Με την Μαρίνα Τσέκου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Κυριακή 17.03 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 21.03 και ώρα 18:00
Περιήγηση στην Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική   (Με την Τίνα Πανδή, επιμελήτρια της έκθεσης)

Σάββατο 23.03 και ώρα 11:30
Περιήγηση στην έκθεση της συλλογής Γυναίκες, μαζί και στις εκθέσεις της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται   και της Δανάης Ανεσιάδου D Possessions (Με τους επιμελητές των εκθέσεων Ελένη Κούκου, Δημήτρη Τσουμπλέκα και Ιόλη Τζανετάκη)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
Πέμπτη 04.04 και ώρα 18:00
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ και στην έκθεση της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται (Με την Μαρίνα Τσέκου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Κυριακή 07.04 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 11.04 και ώρα 18:00
Περιήγηση στην έκθεση Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική  (Με τον Θεόφιλο Τραμπούλη, σύμβουλο εκδόσεων ΕΜΣΤ)

Πέμπτη 18.04 και ώρα 18:00
Περιήγηση στην έκθεση Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική  (Με την Τίνα Πανδή, επιμελήτρια της έκθεσης)

Σάββατο 20.04 και ώρα 11:30
Περιήγηση στην έκθεση της συλλογής Γυναίκες, μαζί και στις εκθέσεις της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται   (Με τους επιμελητές των εκθέσεων Ελένη Κούκου, και Δημήτρη Τσουμπλέκα)

Κυριακή 21.04 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

ΜΑΪΟΣ 2024
Πέμπτη 09.05 και 18:00
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ και στην έκθεση της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται (Με την Μαρίνα Τσέκου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Κυριακή 12.05 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)

Σάββατο 18.05 και ώρα 11:30
Περιήγηση στην έκθεση της συλλογής Γυναίκες, μαζί και στις εκθέσεις της Χρύσας Ρωμανού Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται    και της Δανάης Ανεσιάδου D Possessions (Με τους επιμελητές των εκθέσεων Ελένη Κούκου, Δημήτρη Τσουμπλέκα και Ιόλη Τζανετάκη)

Κυριακή 19.05 και ώρα 12:30
Περιήγηση σε μια επιλογή έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ (Με τον Ιωακείμ Θεοδωρίδη, τμήμα Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ)