Liu Chuang. Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities, 2018

[ SCROLL DOWN FOR ENGLISH >> ]

.

Η τρικάναλη βίντεο-εγκατάσταση του Liu Chuang, Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities (Εξόρυξη bitcoin και ηχογραφήσεις πεδίου επιτόπιες ηχογραφήσεις εθνοτικών μειονοτήτων), χτίζει ένα ταξίδι στην ιστορία της τεχνολογίας, των υποδομών, της οικολογίας και της οικονομίας. Στην αφετηρία του βρίσκεται η ενεργειακή κατανάλωση των κρυπτονομισμάτων η οποία καταναλώνει περίπου το 70% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, ο καλλιτέχνης διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός «ορυχείων» bitcoin στεγάζονται σε εγκαταλειμμένα υδροηλεκτρικά εργοστάσια στα αγροτικά εδάφη της δυτικής Κίνας, μια περιοχή που φιλοξενεί επίσης πολλές μειονοτικές ομάδες στη ζώνη της Ζόμια. Με το όνομα Ζόμια περιγράφεται μια αχανής ορεινή επικράτεια της Νοτιοανατολικής Ασίας, στις συνοριογραμμές των κρατών Πακιστάν, Ινδίας, Μυανμάρ, Κίνας, Λάος, Βιετνάμ και Καμπότζης. Στη Ζόμια ζουν εθνοτικές μειονότητες που ιστορικά διατηρούν εχθρικές σχέσεις με τις αντίστοιχες κεντρικές κυβερνήσεις των περιοχών τους. Η βίντεο-εγκατάσταση του Liu Chuang αντιπαραβάλλει την εξουσία του έθνους ή των εταιρειών με τις μειονοτικές αφηγήσεις. Το έργο πλαισιώνει ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις στην περιοχή με αφηγήσεις από την ιστορία της επιστήμης και του δημώδους πολιτισμού, εξετάζοντας έτσι τον τρόπο που οι τεχνολογίες αιχμής διασταυρώνονται με τις νοημοσύνες της οικολογίας και των μειονοτήτων. Ο καλλιτέχνης δείχνει επίσης ότι η ανάπτυξη των υποδομών και του κεφαλαίου έχει καταστήσει εύθραυστη τη νοημοσύνη αυτή και υπογραμμίζει τα αλληλένδετα πεπρωμένα του τοπικού και του πλανητικού, των αυτόχθονων πρακτικών και της κρατικής ή μεγαλοεπιχειρηματικής εξουσίας.

Ο Liu Chuang γεννήθηκε το 1978 στην επαρχία Χουμπέι της Κεντρικής Κίνας. Ζει και εργάζεται στη Σαγκάη. Το εννοιολογικό έργο του περιλαμβάνει κυρίως γλυπτική, φιλμ και εγκαταστάσεις, που συχνά ενσωματώνουν ready-made, περφόρμανς και κοινωνικές παρεμβάσεις. Μέσα από μια πλουραλιστική και κριτική καλλιτεχνική πρακτική, αμφισβητεί τα όρια των κοινωνικοοικονομικών και αστικών πραγματικοτήτων, ενώ χαρτογραφεί μια πολυδιάστατη κατανόηση των συστημάτων που διαπερνούν και οικοδομούν την καθημερινή εμπειρία της νεωτερικότητας.

>>

Liu Chuang’s three-channel video installation, Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities, constructs a speculative journey through the history of technology, infrastructure, ecology and finance. Its point of departure is crypto currency mining which takes up about 70% of the world’s computing power. During his research, the artist found out that a large number of bitcoin mining sites are located inside abandoned hydroelectric plants in the rural terrains of Western China, in an area known as Zomia, which is home to many minority groups. Zomia is the name of a large mountainous territory in the border zones between Pakistan, India, Myanmar, China, Laos, Vietnam and Cambodia, and home to ethnic minorities with historically antagonistic relationships with the ruling governments in their regions. Liu’s video installation juxtaposes the power of states and corporations with minority narratives. His work also combines issues related to investment in these areas with narratives from the history of science and of folk culture and investigates the point of contact between cutting edge technologies and ecological and indigenous practices.  He reveals how developments in infrastructure and capital have rendered this collective intelligence fragile, underlining the related destinies of the particular and the planetary, of indigenous practices and state or corporate power.

Liu Chuang was born in 1978 in the Hubei Province of Central China and lives and works in Shanghai. His conceptual work primarily involves sculpture, film, and installation integrating ready-mades, performance and social interventions. Through a pluralistic and critical artistic practice, he challenges the borders of social, economic, and urban realities, while charting a manifold understanding of the systems and patterns that underpin and structure our everyday experience of modernity.

 

 


ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ / ALL ARTISTS

EL / EN