Lise Harlev. To Be From Your Country, 2022

[ SCROLL DOWN FOR ENGLISH >> ]

.

Για την έκθεση «Statecraft» η Lise Harlev δημιούργησε ένα νέο έργο με τίτλο To Be From Your Country (Να είσαι απ’ τη χώρα σου). Oχτώ επιγραφές αποδίδουν τα λόγια δύο ανθρώπων σε μια διαπολιτισμική σχέση. Σε έναν διάλογο ανάμεσα σ’ ένα «εγώ» και ένα «εσύ», κάθε ζεύγος επιγραφών πραγματεύεται  τη σημασία που μπορεί να έχει η χώρα καταγωγής ενός ατόμου για μια ερωτική σχέση. Το «εγώ» που μιλά στο έργο λειτουργεί ως παντογνώστης αφηγητής, ο οποίος μας εξηγεί πώς χειρίζονται δύο άνθρωποι, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, τις πολιτισμικές και προσωπικές τους διαφορές. Καθώς οι επιγραφές δεν αποκαλύπτουν παρά ελάχιστα πράγματα, μας επιτρέπουν να φανταστούμε τη συνέχεια της πραγματικής συζήτησης του ζευγαριού και τα συναισθήματα που υπαινίσσεται το έργο. Η καλλιτέχνις εστιάζει στο γεγονός ότι σε μια διαπολιτισμική σχέση είναι μάλλον απίθανο να διακρίνουμε τις προσωπικές από τις πολιτισμικές παρεξηγήσεις, καθώς αυτές συνήθως είναι συνυφασμένες και αλληλοσυγχέονται. Σε κάθε επιγραφή υπογραμμίζονται επιλεκτικά συγκεκριμένες λέξεις, όχι μόνο για να τονιστούν και να αντιπαρατεθούν νοηματικά, αλλά και για να κάνουν τους αναγνώστες/θεατές να συνειδητοποιήσουν το πώς οι ίδιοι δίνουν βάρος σε ορισμένες λέξεις έναντι άλλων ή και για να επισημάνουν το πλήθος των πιθανών ερμηνειών –και παρερμηνειών– της ίδιας δήλωσης. Οι ανάγλυφες αλουμινένιες επιγραφές φτιάχτηκαν με μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή ενημερωτικών πινακίδων στον δημόσιο χώρο.

H Δανή καλλιτέχνις και συγγραφέας Lise Harlev γεννήθηκε το 1973 και ζει στο Βερολίνο. Έχει εργαστεί εκτενώς πάνω στη σχέση μεταξύ κειμένου και εικόνας και στη λειτουργία του κειμένου ως εικόνας. Αναδεικνύοντας την αισθητική της διαφήμισης και της σημειολογίας της δημόσιας πληροφορίας, η δουλειά της ακροβατεί μεταξύ μιας άμεσης οπτικής γλώσσας και ενός αμφίσημου κειμενικού περιεχομένου. Η ποιητική της συλλογή με τίτλο I’m Never Indifferent εκδόθηκε το 2019 από τις εκδόσεις Broken Dimanche Press.

liseharlev.com

>>

For the exhibition ‘Statecraft’ Harlev has produced a new work, To Be From Your Country. Eight metal signs represent the voices of two people in an intercultural relationship. In a dialogue between an ‘I’ and a ‘You’, each pair of signs debates the importance of one’s native country in a romantic relationship. The ‘I’ speaking in the work acts as an omniscient narrator that tells us how the two people –from different national origins- deal with their cultural and personal differences. But the signs only tell us so much, leaving enough room to imagine the actual ongoing conversation between the couple and the feelings hinted at in the work. What interests the artist is the fact that in an intercultural relationship, it is almost impossible to tell personal and cultural misunderstandings apart, as these are constantly intertwined and confused with one another. Selected words are underlined on all of the signs to highlight and juxtapose certain words, but also make the reader aware of their own focus on some words over others and point out the many possible readings – and mis-readings – of the same statement. The embossed aluminium works are produced with a technique normally used for public information signs.

Lise Harlev was born in 1973 and is a Danish artist and writer based in Berlin. She has long worked with the relationship between text and image and with text as image. Alluding to the aesthetics of advertising and public information signage, her work balances between being a straightforward visual language and a more ambiguous textual content. A collection of her prose poems titled I’m Never Indifferent was published by Broken Dimanche Press in 2019.

liseharlev.com

 

 


ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ / ALL ARTISTS

EL / EN