ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΜΣΤ – DRAFTΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΜΣΤ

15/11/2018

ΕΜΣΤ

Face Forward …into my home στη Θεσσαλονίκη

09/11-09/12/2018

ΠΡΟΒΛΗΤΑ Α' - ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

La veritá é sempre un’ altra- Η αλήθεια είναι πάντα μία άλλη

21/09-11/11/2018

GALLERIA NAZIONALE - ΡΩΜΗ

Έκθεση στο Βερολίνο: 1914 | 1918 NOT THEN NOT NOW NOT EVER!

10/11/2018 – 06/01/2019

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Biennale de l’Image en Mouvement 2018 | The Sound of Screens Imploding

09/11/2018 - 03/02/2019

ΓΕΝΕΥΗ

QUANDO SCOPPIA LA PACE (Όταν εκρήγνυται η ειρήνη)

04/11/2018

VITTORIO VENETO

ΒΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

16/11/2018-03/02/2019

ΠΑΛΕΡΜΟ- ΤΟΡΙΝΟ- ΤΕΡΓΕΣΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

EL / EN