ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΣΤ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

Face Forward …into my home – Σλοβακία

23/01-22/02/2019

Tabačka Kulturfabrik Gallery- Σλοβακία

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

ΒΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

21/02 - 31/03/2019

ΠΑΛΕΡΜΟ- ΤΟΡΙΝΟ- ΤΕΡΓΕΣΤΗ

EL / EN