ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Προθεσμία έως 19/02

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

22/05/2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

01/02/2019

ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

06/03/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ CLARINET

14/11/2019

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

2019

EL / EN