ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
UNPACKING MY LIBRARY14/06 - 15/07/2018

LECTURE-PERFORMANCE/ FEHRAS PUBLISHING PRACTICES

21/06/2018

ΕΜΣΤ

UNPACKING MY LIBRARY

14/06 - 15/07/2018

ΕΜΣΤ

DRIES VERHOEVEN/GUILTY LANDSCAPES

24/06-03/07/2018

ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ»

19/05 - 1/07/2018

ΕΜΣΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΛΗΜΜΑΤΩΝ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΒΑΣ

29/03 – 01/07/2018

ΕΜΣΤ

GOOD ΝΤΙΖΑΙΝ GREECE EXHIBITION 2018

1/06 - 24/06/2018

ΗYPER REALITIES – BENJAMIN VON WONG

19/05 – 01/07/2018

ΕΜΣΤ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΜΣΤ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ GR DESIGN

ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ

EL / EN