ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΩΝ AICA – HELLAS

8/02/2018 - 15/04/2018

ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗ-ΕΜΣΤ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

17/03/2018

ΕΜΣΤ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GR DESIGN – ΕΜΣΤ

15/03/2018

ΕΜΣΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

14/03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

14/03/2018

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

02/2018-05/2018

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ & ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ

EL / EN