ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ
JAN FABRE GLASS AND BONE SCULPTURES 1977–2017ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 57ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΜΒΕΡΣΑ – ΑΘΗΝΑΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΜΒΕΡΣΑΣ (Μ ΗΚΑ)
ΕΜΣΤ DOCUMENTA 14 ΑΘΗΝΑ / ΚΑΣΕΛ8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΜΣΤ DOCUMENTA 14 ΑΘΗΝΑ / ΚΑΣΕΛ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΜΒΕΡΣΑ – ΑΘΗΝΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΜΒΕΡΣΑΣ (Μ ΗΚΑ)

57Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

13/05/2017 – 26/11/2017

JAN FABRE GLASS AND BONE SCULPTURES 1977–2017

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 57ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

EL / EN