ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

La veritá é sempre un’ altra- Η αλήθεια είναι πάντα μία άλλη

21/09-11/11/2018

GALLERIA NAZIONALE - ΡΩΜΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

Face Forward …into my home

14/09-14/10/2018

Στοά Μακάσι - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

EL / EN