ΕΜΣΤ
ΕΜΣΤΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
FACE FORWARD …into my home22/11/2017-25/02/2018

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΩΝ AICA – HELLAS

8/02/2018 - 15/04/2018

ΕΜΣΤ

FACE FORWARD …into my home

22/11/2017-25/02/2018

ΕΜΣΤ

ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ (2014-2017) ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

27/11/2017-28/01/2018

ΕΜΣΤ

ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ-ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

04/10 - 20/12/2017

ΕΜΣΤ

EL / EN