ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Το ΕΜΣΤ συμμετέχει με δύο ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας στην πιλοτική δράση SUB.2.1 «Πολιτιστική Συνταγογράφηση ως Συμπληρωματική Αγωγή στην Ψυχική Υγεία» του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, “Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU” Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας «Πολιτισμός και Ευεξία: Η Τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία («art on prescription»), προάγοντας την κοινωνική συνοχή και αξιοποιώντας την «ασημένια οικονομία».

Πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία αναλύει τα αποτελέσματα 900 μελετών παγκοσμίως, καταλήγει στο βασικό συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες τέχνης λειτουργούν θεραπευτικά στη σωματική και ψυχική υγεία. Η ευεργετική επίδραση των τεχνών στα πρόσωπα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες, εξαρτήσεις και χρόνιες παθήσεις δεν περιορίζεται σε ατομικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Π.Ο.Υ. είναι και οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με κλασσικές βιοϊατρικές θεραπείες. Ήδη αρκετές χώρες υιοθετούν συστήματα συνταγογράφησης, με τα οποία συμπληρώνονται ή ενισχύονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα πασχόντων από ψυχικές και άλλες νόσους.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Υγείας υπέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2021 Μνημόνιο Συνεργασίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης. Με το πρόγραμμα αυτό υιοθετούνται πρωτοβουλίες που εντάσσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό στην προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών, αναγνωρίζοντας τον ευεργετικό ρόλο της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην υγεία και την ευημερία των ατόμων. Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι φορείς σύγχρονου πολιτισμού να ενσωματώσουν στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, κατάλληλα προγράμματα που υπηρετούν αυτή τη διάσταση του πολιτισμού.

Η υλοποίηση του προγράμματος Πολιτιστικής Συνταγογράφησης προϋποθέτει τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου για το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης, η ερευνητική ομάδα θα αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για την εποπτεία και την αξιολόγηση του πλαισίου δράσης. Προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη συμπράττουν κατά τρόπο ισόρροπο και αλληλοσυμπληρούμενο για την υλοποίηση του προγράμματος στο πλαίσιο του κοινού εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού της δημιουργίας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση Ερευνητικού Έργου με αντικείμενο τη δημιουργία του οργανωτικού πλαισίου για την ένταξη της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης ως συμπληρωματικής θεραπευτικής αγωγής σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή και ψυχολογική επιβάρυνση από χρόνιες ασθένειες, το σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, τη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις της επαφής των ασθενών με την τέχνη και τον πολιτισμό, την διαδικασία και τρόπους συμμετοχής των ασθενών και των πολιτιστικών φορέων και την εποπτεία και αξιολόγηση του προγράμματος με σκοπό τη βελτιστοποίησή του. Επίσης, θα αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε η δράση να ενταχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα άυλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Ο συντονισμός των ομάδων υλοποιείται από τους Κατερίνα Νάσια Ραμαντάνη, Ψυχολόγο & Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια και Ελισάβετ Ιωαννίδη, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΕΜΣΤ & Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια.

ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, “Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU” Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας «Πολιτισμός και Ευεξία: Η Τέχνη ως συνταγογραφούμενη θεραπεία («art on prescription»), προάγοντας την κοινωνική συνοχή και αξιοποιώντας την «ασημένια οικονομία».