Στάθη Γ. Κυριακή

MD, MSc, ιατρός αποκατάστασης, PhD Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π. Αθηνών

ΕΜΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΙΩΠΗΣ

εμπνευσμένο από το έργο της Ρένας Παπασπύρου, Φωτοτυπία απευθείας απ’την ύλη

 


ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΣΙΩΠΗΣ

εμπνευσμένο από το έργο της Σοφίας Κοσμάογλου, Η Πηγή


ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

EL / EN