ΕΜΣΤ

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων του ΕΜΣΤ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Μέσα από τον διάλογο, την ενεργό συμμετοχή και την καλλιτεχνική έκφραση, τα προγράμματα έχουν στόχο να συμβάλουν στη με βιωματικό τρόπο ανακάλυψη και εξοικείωση των μαθητών με έννοιες της σύγχρονης τέχνης, όπως παρουσιάζονται μέσα από τα έργα της έκθεσης.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές περιηγoύνται στους χώρους της έκθεσης και έρχονται σε επαφή με έργα ζωγραφικά και γλυπτικά που αξιοποιούν την παραδοσιακή τεχνική του Xieyi. Ακολουθεί εικαστικό εργαστήριο στο οποίο τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους έργα με μελάνι και τις δικές τους σφραγίδες.
Υπεύθυνος: Δημήτρης Καννάς, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 1019028, email: dimitris.kannas@emst.gr

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές αφού περιηγηθούν στους χώρους της έκθεσης και έρθουν σε επαφή με ζωγραφικούς πίνακες και γλυπτά της παραδοσιακής τεχνικής του Xieyi, συζητούν και εκφράζουν σκέψεις και απόψεις που προέκυψαν από την επαφή τους με τα έργα αυτά.
Υπεύθυνη: Μαρίνα Τσέκου, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 1019007,  email: marina.tsekou@emst.gr

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες των 25 μαθητών

Διάρκεια προγράμματος 1:30 ώρα
Ημέρες: Τρίτη – Παρασκευή
Ώρες: 9:30 με 11:00 π.μ. και 11:30 – 13:00

Είσοδος ελεύθερη για τις σχολικές ομάδες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, κα Μαρίνα Τσέκου, 211 101 9007, email: marina.tsekou@emst.gr. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τον κ. Δημήτρη Καννά, τηλ. 211 1019028, email: dimitris.kannas@emst.gr και την  κα Ελισάβετ Ιωαννίδη τηλ. 211 101 9016, email: elisabeth.ioannides@emst.gr


Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πραγματοποιούνται ξεναγήσεις εξειδικευμένες  για φοιτητές και σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων του ΕΜΣΤ. Σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές οι ξεναγήσεις προσαρμόζονται και εμπλουτίζονται ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών και σπουδαστών.

Επίσης, σε συνεργασία με καθηγητές και διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει η δυνατότητα του από κοινού σχεδιασμού και ανάθεσης εργασιών σε θέματα μουσειολογίας, μουσειοπαιδαγωγικής, ιστορίας τέχνης και άλλων θεμάτων, σχετικών με τη λειτουργία ενός μουσείου και των αντικείμενο σπουδών των φοιτητών.

Το ΕΜΣΤ υποδέχεται, επίσης, φοιτητές για πρακτική άσκηση, κατόπιν συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, κα Μαρίνα Τσέκου, 211 101 9007, email: marina.tsekou@emst.gr /  κα Ελισάβετ Ιωαννίδη τηλ. 211 101 9016, email: elisabeth.ioannides@emst.gr


Ειδικές Ομάδες

Ειδικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα ειδικών ομάδων κοινού, όπως ΑμεΑ, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πραγματοποιούνται από την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΜΣΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, κα Μαρίνα Τσέκου, 211 101 9007, email: marina.tsekou@emst.gr


Εκπαιδευτικό υλικό

Στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Μουσείου υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και υλικό για Εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Photo / Credit: Stephie Grape

EL / EN