ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
 
 
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) διοργανώνει σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων με στόχο την εξοικείωσή τους με τη σύγχρονη τέχνη και τη γνωριμία τους με τη μέθοδο, τον σκοπό και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων του ΕΜΣΤ. Στα σεμινάρια αυτά δίνεται έμφαση στον διαθεματικό, διεπιστημονικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο η επαφή με την τέχνη μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση του συνόλου των νοητικών λειτουργιών, στην επεξεργασία συμβόλων, στην ανάπτυξη της φαντασίας, στην ενθάρρυνση για πολλαπλές ερμηνείες και αφηγήσεις και στην αυτοέκφραση. Ταυτόχρονα γίνεται συζήτηση για το πώς η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων συμβάλλει στην καλλιέργεια της κοινωνικής νοημοσύνης, της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας, του σεβασμού προς τον άλλο και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, μέσα από ερωτήσεις-κλειδιά συμμετέχουν στην ερμηνευτική προσέγγιση των έργων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδυκνύεται αφενός η μέθοδος που ακολουθείται στον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και αφετέρου ο πολλαπλός τρόπος νοηματοδότησης των έργων.

Κάθε σεμινάριο δομείται μετά από συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης, κα Μαρίνα Τσέκου, 211 101 9007, email: marina.tsekou@emst.gr

 
 
 

 
 
 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ
2019 Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Τον Νοέμβριο 2019 σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο Μαθαίνω και Δημιουργώ με τη Σύγχρονη Τέχνη, σε συνεργασία με το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Το σεμινάριο είχε στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη τέχνη και την αξιοποίησή της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συμμετείχαν εξήντα τρεις νηπιαγωγοί της Περιφέρειας του Πειραιά.

Η διαπολιτισμική συμπερίληψη ήταν το κύριο θέμα ανάπτυξης και βιωματικής προσέγγισης, τόσο μέσα από την παρουσίαση μιας επιλογής έργων και εκθέσεων του ΕΜΣΤ, όσο και μέσα από το εικαστικό εργαστήρι που ακολούθησε. Αφού παρακολούθησαν και συζήτησαν την ιστορία του Amin, από το διαδραστικό πρόγραμμα του ΕΜΣΤ Face Forward …into my home (www.faceforward.gr), οι νηπιαγωγοί δημιούργησαν ένα μικρό σενάριο βασισμένο στην ιστορία του (http://www.faceforward.gr/prosopa-istories/amin).

Στη συνέχεια ζωγράφισαν και δημιούργησαν τον χαρακτήρα του Amin καθώς και σκηνικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή σύντομου φιλμ κινουμένων σχεδίων με την τεχνική του stop motion.

EL / EN