Φωτογραφία: Ulrich Rückriem, The Shadows of the stones, 2008

Ulrich Rückriem – Σκιές της πέτρας

Ωδείο Αθηνών

O Ulrich Rückriem (Ντίσελντορφ, 1938), από τους σημαντικότερους ευρωπαίους γλύπτες, είναι γνωστός για τους μνημειακούς όγκους του από δολομίτη, γρανίτη και άλλους λίθους. Η σχεδιαστική του πρακτική αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε σε διάλογο και σε οργανική σύνδεση με το γλυπτικό του έργο. Η έκθεση Ulrich Rückriem – Σκιές της πέτρας παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό ένα σημαντικό μέρος των σχεδίων του, που εκτείνεται χρονικά από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 έως σήμερα. Συγκεντρώνει 100 περίπου σχέδια σε διαφανές χαρτί καθώς και μεγάλης κλίμακας σχέδια, τα οποία θα εκτελεστούν απευθείας στο δάπεδο και στους τοίχους του εκθεσιακού χώρου.

Ενότητες σχεδίων του Rückriem που διαρθρώνονται σε πολλαπλά στρώματα διαφανούς χαρτιού και θεωρούνται από τον καλλιτέχνη «γλυπτά», σχηματίζουν παλίμψηστα με αιθέριο και ποιητικό χαρακτήρα. Για το μεγάλης κλίμακας σχέδιο Οι σκιές της πέτρας που αποτελεί τη σχηματική παράσταση των σκιών ενός μνημειακού γλυπτού του, ο καλλιτέχνης αναφέρει ότι «επιθυμούσε βαθιά –για μια φορά– να ελευθερωθεί από το βάρος των περιορισμών που συνοδεύουν την πραγματοποίηση ενός έργου και από όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτή.»

Στην έκθεση Ulrich Rückriem – Σκιές της πέτρας ο καλλιτέχνης μέσα από τη χρήση ενός απλού γεωμετρικού λεξιλογίου που βασίζεται σε μια σειρά στοιχειωδών κανόνων και επιτρέπει μια πολλαπλότητα παραλλαγών, παρουσιάζει ένα πλούσιο σύνολο σχεδίων, στατικό και κινητικό, προκαθορισμένο και απρόβλεπτο, ερμητικό και ανοιχτό, αυστηρό και παιγνιώδες, προκαλώντας τη φαντασία και την αντίληψη του θεατή.

Επιμέλεια: Τίνα Πανδή