Συνεργασία ΕΜΣΤ & British Council

ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ συμμετείχε στο πρόγραμμα Transforming Future Museums: International Museum Academy (IMA) το οποίο διοργανώθηκε από το British Council με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που πρόσεφερε τόσο σε οργανισμούς όσο και σε επαγγελματίες στον χώρο των μουσείων τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να δοκιμάσουν νέους τρόπους λειτουργίας, να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις προκλήσεις του αύριο και να ενισχύσουν τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των οργανισμών τους. Το ΕΜΣΤ φιλοξένησε δύο από τα εργαστήρια της Ακαδημίας: Project Management (12 έως 16 Οκτωβρίου 2016) και Audience Development (19 έως 23 Οκτωβρίου 2016). Η Ακαδημία πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο. Τα εργαστήρια δίδαξαν καταξιωμένοι επαγγελματίες από τη Μ. Βρετανία, με την υποστήριξη επαγγελματιών από τον χώρο των μουσείων τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον διεθνή χώρο, συνεισφέροντας με σχετικά case studies, μοιράζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους με κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους συμμετέχοντες, προσφέροντας έτσι την απαραίτητη ανατροφοδότηση κατά την παρουσίαση των διαφορετικών project.
Οι συμμετέχοντες αποτελούν τμήμα του ταχύτατα αναπτυσσόμενου παγκοσμίου δικτύου αποφοίτων του ΙΜΑ, έχοντας την ευκαιρία να εξερευνήσουν από κοινού νέες μεθόδους εργασίας και πρωτοποριακές ιδέες.

Τα Toolkits με το εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τα μαθήματα της πρώτης Διεθνούς Ακαδημίας Μουσείων, μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο ΕΜΣΤ, είναι διαθέσιμα στη σελίδα του British Council Greece