Μανώλης Μπαμπούσης. Φωτογραφικά έργα 1973-2003

EL / EN