Ειρήνη Βουρλούμη. Στον ίδιο χώρο. Ένα φωτογραφικός διάλογος με τον ζωγράφο Ανδρέα Βουρλούμη

EL / EN