ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ & ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπόγραψαν στις 14 Φεβρουαρίου 2018 μνημόνιο συνεργασίας τριετούς διάρκειας με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στα πεδία της Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Ειδικότερα, η συνεργασία θα εστιαστεί στη μελέτη, έρευνα και διαχείριση εργαλείων λειτουργίας του αρχείου καλλιτεχνών και της βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ, καθώς και στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων και στους δύο οργανισμούς.

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων είναι η κ. Κατερίνα Κοσκινά, Διευθύντρια του ΕΜΣΤ και ο κ. Σταύρος Βλίζος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η μελέτη αρχειονομικών, βιβλιοθηκονομικών και μουσειολογικών δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων του ΕΜΣΤ και η εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας το ΕΜΣΤ θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και υλικό και θα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο μουσείο.

Οι φορείς θα συνεργάζονται μεταξύ τους με γνώμονα την προώθηση του ερευνητικού πεδίου τους, αλλά και του κοινού σκοπού τους, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, με την επεξεργασία κοινών ερευνητικών προτάσεων, τη διεξαγωγή έρευνας σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, τη διοργάνωση δράσεων (ημερίδες/συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες κ.α.), καθώς και τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

 

Φωτογραφία : Stella Tzachristas 

EL / EN