Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάτωθι θέση ευθύνης επιπέδου Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ).

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Οικονομικό – Διοικητικό Διευθυντή του ΕΜΣΤ.pdf

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 22.09.2021 έως τις 18.00

EL / EN