ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής επιλογής και κριτήρια επιλογής.

Σχετικό έγγραφο: ΦΕΚ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την θέση του Διευθυντή του ΕΜΣΤ: Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δημοσίευση στον Τύπο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ  έγινε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 13.11.2018. Η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας (ΦΕΚ 31/ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π./06.11.2018) ξεκινά από τις 14.11.2018.

EL / EN