Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Προθεσμία έως 19/02

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την υπεκμίσθωση των δύο χώρων εστίασης (εστιατόριο-καφέ).
Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 19/02/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΣΤ 29.01.20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΜΣΤ 29.01.20

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1-125

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διευκρινίσεις Διακήρυξης 04/02/2019

EL / EN