Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019

17/06/2019

Δημοσιεύουμε την με αρ. πρωτ.: 925/02.05.2019 ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ημερησίων φυλάκων και τριών (3) νυχτοφυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Επισυνάπτονται:

  1. Το από 12.02.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
  2. Το από 12.04.2019 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.
  3. Το υπόδειγμα αιτήσεων ΣΟΧ. 6.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά αύριο 18.07.2019 και λήγει στις 29.07.2019.

Το ωράριο κατάθεσης των αιτήσεων στο Πρωτόκολλο του Μουσείο είναι:  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00.

ANAKΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 ΕΜΣΤ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

EL / EN