ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την υπεκμίσθωση των δύο χώρων εστίασης (εστιατόριο-καφέ).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 17/01/2020

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Παράρτημα Διαγωνισμού – Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα
Διευκρινίσεις Διακήρυξης 2298 ΕΜΣΤ
Πρακτικά αξιολόγησης προσφορών
Πρακτικά απόφασης – Άγονος διαγωνισμός

EL / EN