ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΣΤ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημοσίευση ΦΕΚ Μετατάξεων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ( Ν. 4440/2016) από τον  Α΄ Κύκλο και τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2018

ΦΕΚ Γ56 28.01.2019

EL / EN