ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσιεύουμε επί το ορθόν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2020 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 13 Υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (θέση 1)
Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ (θέσεις 3)
Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (θέσεις 8)
Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

EL / EN