ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης γνωστοποιεί το απόσπασμα του πρακτικού που περιλαμβάνει την απόφαση της Επιτροπής, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης.

Πρακτικό ΕΜΣΤ

EL / EN