Παπασπύρου, Ρένα, Παπασπύρου/Αστερισμοί: Papaspyrou/Constellation, Αθήνα: BΔ Σήμα, 2004

Ρένα, Παπασπύρου, Παπασπύρου/Αστερισμοί: Papaspyrou/Constellation, Αθήνα: BΔ Σήμα, 2004

EL / EN