Μπία Ντάβου, [Κολάζ σε εφημερίδες], 1991

Επιστημονικό Ερευνητικό Εργαστήριο Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Οκτώβριος 2021 - Ιούνιος 2022

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) φιλοξενεί έως τον Ιούνιο του 2022 επιστημονικό ερευνητικό εργαστήριο εικαστικής ψυχοθεραπείας, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες εικαστικούς ψυχοθεραπευτές. Στο εργαστήριο μελετώνται σημαντικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις της εικαστικής ψυχοθεραπείας με κύριο θεωρητικό άξονα τα μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική πρακτική του αρχείου.

Η Ε. Καραμπά (2011) εισάγει μια περιγραφή της πρακτικής ως «Η τέχνη αρχείου, σύμφωνα με σχετικές θεωρήσεις, αναφέρεται σε έναν τύπο καλλιτεχνικής πρακτικής που προσομοιάζει αρχεία, αναφέρεται σε ζητήματα που σχετίζονται με το αρχείο, ενεργοποιεί τους αρχειακούς μηχανισμούς, παράγει αρχεία», ενώ ο Π. Κούρος (2012) προτείνει το αρχείο «ως ευρύτερη πολιτισμική πρακτική που έχει μια πρόθεση παρέμβασης και ενδυνάμωσης».

Το εργαστήριο μετατοπίζει την έρευνα για το εικαστικό έργο της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας σε μια art-based μέθοδο καλλιτεχνικής πρακτικής του αρχείου. Έχει στόχο μέσα από την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των μελών να αναδείξει τη σημασία της υιοθέτησης μιας καλλιτεχνικής πρακτικής, συγκεκριμένα αυτή της αρχειακής συγκέντρωσης και καταγραφής. Αυτή η πρακτική στοχεύει να εμπλουτίσει την εργασία του εικαστικού ψυχοθεραπευτή σε τρία επίπεδα:

  • ενίσχυση της ταυτότητας του ως καλλιτέχνη
  • μελέτη και εδραίωση της art-based έρευνας στην εικαστική ψυχοθεραπεία με την εφαρμογή μεθόδων της σύγχρονης τέχνης
  • αναγνώριση της επίδρασης και επιρροής του ευρύτερου συγκείμενου (context) εντός του οποίου πραγματοποιείται η συνεδρία

 

Βιβλιογραφία
Κούρος, Π., Καραμπά, Ε., 2012. Archive Public Επιτελέσεις Αρχείων στη Δημόσια Τέχνη. Τοπικές Παρεμβάσεις. Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιο Πατρών κ’ Cube Art Editions.

Το εργαστήριο υλοποιείται από την Μαρία Κόντη (Καλλιτέχνη και Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια) σε συνεργασία με σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες και θεωρητικούς της τέχνης οι οποίοι πραγματοποιούν παρουσιάσεις και εργάζονται μαζί με την ομάδα εικαστικών ψυχοθεραπευτών.

Συντονισμός ΕΜΣΤ: Ελισάβετ Ιωαννίδη, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι:
Eλπίδα Καραμπά, Θεωρητικός τέχνης και ανεξάρτητη Επιμελήτρια Εκθέσεων
Πάνος Κούρος, Εικαστικός καλλιτέχνης, Eπίκουρος Kαθηγητής στο Tμήμα Aρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών
Γρηγόρης Μανιαδάκης, Ψυχιάτρος – Ψυχαναλυτής
Μαίρη Ζυγούρη, Εικαστικός
Αντώνης Βολανάκης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Νίκος Αρβανίτης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ
Ιωάννα Πορτόλου, Χορογράφος