Μπία Ντάβου, [Κολάζ σε εφημερίδες], 1991

Επιστημονικό Ερευνητικό Εργαστήριο Εικαστικής Ψυχοθεραπείας

Οκτώβριος 2021 - Ιούνιος 2022

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα φιλοξενήσει το επιστημονικό ερευνητικό εργαστήριο εικαστικής ψυχοθεραπείας, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες εικαστικούς ψυχοθεραπευτές. Στο πρόγραμμα θα μελετηθούν σημαντικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις της εικαστικής ψυχοθεραπείας με κύριο θεωρητικό άξονα τα μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική πρακτική του αρχείου.

Η Ε. Καραμπά (2011) εισάγει μια περιγραφή της πρακτικής ως «Η τέχνη αρχείου, σύμφωνα με σχετικές θεωρήσεις, αναφέρεται σε έναν τύπο καλλιτεχνικής πρακτικής που προσομοιάζει αρχεία, αναφέρεται σε ζητήματα που σχετίζονται με το αρχείο, ενεργοποιεί τους αρχειακούς μηχανισμούς, παράγει αρχεία.» ενώ ο Π. Κούρος (2012) προτείνει το αρχείο «ως ευρύτερη πολιτισμική πρακτική που έχει μια πρόθεση παρέμβασης και ενδυνάμωσης».

Το εργαστήριο μετατοπίζει την έρευνα για το εικαστικό έργο της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας σε μια art-based μέθοδο καλλιτεχνικής πρακτικής του αρχείου. Έχει στόχο μέσα από την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των μελών να αναδείξει τη σημασία της υιοθέτησης μιας καλλιτεχνικής πρακτικής, συγκεκριμένα αυτή της αρχειακής συγκέντρωσης και καταγραφής. Αυτή η πρακτική στοχεύει να εμπλουτίσει την εργασία του εικαστικού ψυχοθεραπευτή σε τρία επίπεδα:

  • ενίσχυση της ταυτότητας του ως καλλιτέχνη
  • μελέτη και εδραίωση της art-based έρευνας στην εικαστική ψυχοθεραπεία με την εφαρμογή μεθόδων της σύγχρονης τέχνης
  • αναγνώριση της επίδρασης και επιρροής του ευρύτερου συγκείμενου (context) εντός του οποίου πραγματοποιείται η συνεδρία

Το εργαστήριο υλοποιείται από την Μαρία Κόντη (Καλλιτέχνη και Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια) σε συνεργασία με σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες και θεωρητικούς της τέχνης οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα εργαστούν μαζί με την ομάδα εικαστικών ψυχοθεραπευτών.

Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ημερίδα στο ΕΜΣΤ με καλεσμένους ομιλητές από τα δυο επιστημονικά πεδία (Τέχνη – Ψυχολογία) και θα δημοσιευτούν στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Στο χώρο του ΕΜΣΤ θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) τετράωρες μηνιαίες συναντήσεις, στις κάτωθι ημερομηνίες: Πέμπτη 07.10, 04.11, 02.12, 13.01, 03.02, 03.03, 07.04, 05.05, 02.06.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, από τις 16.00  έως 20.00.

Για ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Κόντη στο τηλέφωνο 6972137320 απογευματινές ώρες ή στο mail: skalkotou.mary@gmail.com

Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή.

Βιβλιογραφία

Κούρος, Π., Καραμπά, Ε., 2012. Archive Public Επιτελέσεις Αρχείων στη Δημόσια Τέχνη. Τοπικές Παρεμβάσεις. Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιο Πατρών κ’ Cube Art Editions.
Καραμπά, Ε., 2011. «Τέχνη Αρχείου από τον 20ο αι στον 21ο αι. Από την τέχνη θεσμικής κριτικής σε μια ριζοσπαστική θεσμίζουσα κριτική». Διδακτορική Διατριβή

Φωτογραφία έργου: Μπία Ντάβου, [Κολάζ σε εφημερίδες], 1991