ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ – ΕΚΠΑ

72ο & 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια του ΕΜΣΤ σε Τμήματα Δομής Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων

Τετάρτη 24/05 & 31/05, 72ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Παρασκευή  26/05 & 02/06, 87ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δράσεων, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Δημήτρης Καννάς, εικαστικός και η κυρία Ελισάβετ Ιωαννίδη, επιμελήτρια του ΕΜΣΤ πραγματοποιούν την Τετάρτη 24/05 & 31/05 στο 72ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και την Παρασκευή  26/05 & 02/06 στο 87ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, εργαστήρια στα απογευματινά Τμήματα Δομής Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

 

EL / EN