Υ.Ζ. Κάμι, Ρουμί, Το βιβλίο του Shams e Tabrizi (Εις μνήμην της Mahin Tajadod), 2005.

Υ.Ζ. Κάμι – Πέραν της σιωπής

Ωδείο Αθηνών

Μπορεί σήμερα η ζωγραφική να προσεγγίσει μια πνευματική, υπερβατική κατάσταση, να οπτικοποιήσει το πέραν του ορατού, να μιλήσει για τα μη βλεπόμενα ή/και το όλως  Άλλο; Αυτό είναι ένα πρωταρχικό ερώτημα που τίθεται στο έργο του Κάμι. Σε μια ιστορική περίοδο όπου η φιλοσοφία εγκαταλείπει το κατώφλι της μεταφυσικής, η ζωγραφική αποπειράται να το διασχίσει. Γοητεύεται από τη μυστική, εκστατική εμπειρία της θρησκευτικότητας, χωρίς να ενδίδει στη «σκοτεινή» θεολογική γλώσσα ή την αναζωπύρωση του θρησκευτικού δογματισμού. Μέσα από την αιρετική οπωσδήποτε αυτή στάση, θα αναζητήσει τον επανακαθορισμό των ορίων της στη μεταπρωτοποριακή εποχή αλλά και τη διατύπωση μιας νέας δημιουργικής συνθήκης για την πανάρχαια τέχνη του χρωστήρα.

Επιμέλεια: Άννα Καφέτση