Επιλογές από τη Μόνιμη Συλλογή Βιντεοτέχνης

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα προβολών παρουσιάστηκαν 62 έργα σημαντικών εκπροσώπων της βιντεοτέχνης από τη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣΤ.

Επιμέλεια: Άννα Καφέτση