Στήβεν Αντωνάκος, Κόκκινο νέον από τον τοίχο στο πάτωμα, 1967 (λεπτομέρεια)

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ 2001 – 2002

Ζωγραφική & Εγκαταστάσεις

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Η έκθεση περιελάμβανε 224 ζωγραφικά έργα και 49 γλυπτά και εγκαταστάσεις, που αποκτήθηκαν από το Μουσείο, με αγορά ή δωρεά, τη διετία 2001 – 2002. Παρουσιάστηκαν σε μονογραφίες ενότητες έργων μερικών από τους πιο σημαντικούς Έλληνες, κατά το πλείστον, καλλιτέχνες, που έδρασαν ή δρουν εντός και εκτός της χώρας. Ο επισκέπτης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει βασικούς πυρήνες ιστορικών έργων με διαφορετικούς καλλιτεχνικούς και κοινωνικο-πολιτικούς προβληματισμούς των δεκαετιών ’60 και ’70, αλλά και έργα καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς της τελευταίας δεκαετίας.

Επιμέλεια: Άννα Καφέτση