Φωτογραφία ΕΜΣΤ: Σπύρος Ρεκούνας

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δίκτυο των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λεωφόρου Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιοχής και ο Πολιτιστικός Άξονας της Συγγρού

Αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα ΙΙ»

Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού αποτυπώματος, το οποίο ήδη υφίσταται και το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς επιδιώκουν με δράσεις και συνεργασίες να το προβάλουν με στόχο την πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και την δημιουργική οικονομία. Η ανάπτυξη των δράσεων του δικτύου επιδιώκεται σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο και στην Λεωφόρο Πειραιώς.

Ως πρώτο βήμα για τη δημοσιοποίηση, μελέτη και προώθηση των επιδιώξεων του δικτύου αποφασίστηκε η διεξαγωγή Συνεδρίου με θέμα: «Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιοχής και ο Πολιτιστικός Άξονας της Συγγρού».

Απώτερος και ουσιαστικός στόχος είναι η εξασφάλιση μιας σταθερής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να επιτευχθούν συνέργειες με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

Η Ηρώ Νικολακέα, Υπεύθυνη Παραγωγής εκθέσεων και Εκδηλώσεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) θα συμμετέχει στη συζήτηση με θέμα «Χωροταξικά – Υποδομές Πολιτιστικός Άξονας Λ. Συγγρού», την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 16.00- 17.30.

Πρόγραμμα Συνεδρίου