Πρόγραμμα Προβολών

Ωδείο Αθηνών

Πρόγραμμα Προβολών

ΤΡΙΤΗ
Ώρες προβολών: 12:00, 16:00

ΡΙΣΑΡ ΜΠΡΟΥΓΙΕT
Encirclement – Neo-Liberalism Ensnares Democracy [Περικύκλωση – Ο Νέο-Φιλελευθερισμός παγιδεύει τη Δημοκρατία], 2008
Φιλμ 16 χιλ. μετεγγραμμένο σε DVD, ασπρόμαυρο, με ήχο
Διάρκεια: 160΄
Aρ. Εισ. 673/10

TETAΡΤΗ
Ώρες προβολών: 12:00, 15:00, 18:00

ΖΑΝ-ΛΥΚ ΓΚΟΝΤΑΡ & ΑΝ-ΜΑΡΙ ΜΙΕΒΙΛ
Six fois deux / Sur et sous la communication [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν], 1976
12 βιντεοταινίες, συνολικής διάρκειας 9:57΄, έγχρωμες, με ήχο
Αρ. Eισ. 67/00

Κάθε βδομάδα προβάλλονται τα κάτωθι βίντεο σύμφωνα με το πρόγραμμα:

20/10/2010,  1/12/2010,  12/1/2011
Six Fois Deux / Sur et sous la communication, Part 1A: Y a personne [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 1Α: Δεν υπάρχει κανείς] Διάρκεια: 57’20’’

Six Fois Deux, Part 1B: Louison [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 1Β: Λουιζόν] Διάρκεια: 41’43’’

27/10/2010,  8/12/2010,  19/1/2011
Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 2A: Leçons de choses [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 2Α: Μαθήματα για τα πράγματα] Διάρκεια: 51’30’’

Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 2B: Jean-Luc [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 2Β: Ζαν-Λυκ] Διάρκεια: 47’50’’

3/11/2010,  15/12/ 2010,  26/1/2011
Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 3A: Photos et cie (Photos and Company), [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 3Α: Φωτογραφίες και ΣΙΑ] Διάρκεια: 45’33’’

Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 3B: Marcel [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 3Β: Μαρσέλ] Διάρκεια: 54’48’’

10/11/2010,  22/12/2010
Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 4A: Pas d’histoire [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 4Α: Δίχως ιστορία] Διάρκεια: 56’34’’

Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 4B: Nanas [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 4Β: Γυναίκες] Διάρκεια: 42’30’’

17/11/2010,  29/12/ 2010
Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 5A: Nous trois [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 5Α: Εμείς οι τρεις] Διάρκεια: 52’10’’

Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 5B: René(e)s [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 5Β: Ρενέ] Διάρκεια: 52’56’’

24/11/2010,  5/1/2011
Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 6A: Avant et apres [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 6Α: Πριν και μετά] Διάρκεια: 44’30’’

Six Fois Deux- Sur et sous la communication, Part 6B: Jacqueline et Ludovic [Έξι επί δύο – Για την επικοινωνία και πέρα από αυτήν, Μέρος 6Β: Ζακλίν και Λουντοβίκ] Διάρκεια: 49’58’’

ΠΕΜΠΤΗ
Ώρες προβολών: 12:00, 15:00, 18:00, 20:00

ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΟΥΝΤΑΔΑΣ
On Translation: Miedo/Jauf , 2007
DVD, έγχρωμo, με ήχο
Διάρκεια: 53΄54΄΄
Aρ. Εισ. 670/10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρες προβολών: 12:00, 15:00, 18:00

ΠΩΛ ΤΣΑΝ
Untitled Video on Lynne Stewart and Her Conviction, The Law and Poetry [Βίντεο χωρίς τίτλο για τη Λυν Στιούαρτ και την καταδίκη της, Ο νόμος και η ποίηση], 2006
DVD, έγχρωμo, με ήχο
Διάρκεια: 17́ 30΄΄
Aρ. Εισ. 672/10

ΣΑΒΒΑΤΟ
Ώρες προβολών: 12:00, 15:00, 18:00

ΤΖΕΪΣ ΣΑΛΟΥΜ & ΟΥΑΛΙΝΤ ΡΑΑΝΤ
Talaeen a Junuub (Up to the South) [Μέχρι το Νότο], 1993
Βιντεοταινία, έγχρωμη, με ήχο
Διάρκεια: 60΄
Aρ. Εισ. 216/02

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ώρες προβολών: 12:00, 16:00

ΡΙΣΑΡ ΜΠΡΟΥΓΙΕT
Encirclement – Neo-Liberalism Ensnares Democracy [Περικύκλωση – Ο Νέο-Φιλελευθερισμός παγιδεύει τη Δημοκρατία], 2008
Φιλμ 16 χιλ. μετεγγραμμένο σε DVD, ασπρόμαυρο, με ήχο
Διάρκεια: 160΄
Aρ. Εισ. 673/10