ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

01/01/2000

Παρουσίαση των έργων όλων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 1 – Επικοινωνίες.