ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ‘ΠΟΥΣΚΙΝ’ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ

Παρουσίαση της όπερας ‘Πούσκιν’ του Φίλιππου Τσαλαχούρη

01/02/2003