Φωτογραφία: Diassembler. Maria Antelman. Pioneer Works, New York, December 6, 2018 – February 8, 2019

Μαρία Άντελμαν – Disassembler

Pioneer Works, Μπρούκλυν, Νέα Υόρκη

Το έργο Disassembler που παρουσιάζεται στην έκθεση είναι συμπαραγωγή του ΕΜΣΤ

Στην έκθεση Disassembler (αποσυναρμολογητής) η Μαρία Άντελμαν παρουσιάζει 8 εγκαταστάσεις στους δυο ορόφους του Pioneer Works στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης. Η Άντελμαν δημιουργεί βίντεο έργα με θέματα από διάφορες πηγές όπως σενάρια rewilding (μέθοδοι επιστροφής σε μια άγρια μορφή φύσης) της Αμερικανικής Δύσης, ιδέες τεχνολογικού ανιμισμού (techno-animism) και πρώιμο φωτογραφικό αναγνωριστικό υλικό από το διάστημα. Δημιουργημένα από απροσδόκητες αντιπαραθέσεις, οι κινηματογραφικά διατεθειμένες συνθέσεις της αποκωδικοποιούν την έννοια της ύπαρξής μας μέσα σ’ ένα δικτυακό σύστημα.

Στην αίθουσα του τρίτου ορόφου, η Άντελμαν θα προβάλει το συνώνυμο βίντεο Disassembler (αποσυναρμολογητής), μια συμπαραγωγή του Pioneer Works και του ΕΜΣΤ. Το βίντεο παίρνει τον τίτλο του από ένα πρόγραμμα υπολογιστών που μεταφράζει κωδικό μηχανών σε αναγνώσιμη γλώσσα από τους ανθρώπους, και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις ποικίλες επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στο ανθρώπινο σώμα και την κοινωνία. Το Disassembler αντιμετωπίζει μια μετά-αυτοματοποιημένη εμπειρία όπου σώματα και χειρονομίες επιστρέφουν σε έναν οργανικό και εμπειρικό κόσμο.

Επιπλέον τρία βίντεο γλυπτά θα παρουσιαστούν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, The Wild West (2017), Stones Make The Rivers Move (2016) και Darth Vader (2014). Η Antelman συνδυάζει λογικά, κωμικά και τραγικά στοιχεία, σε μια προσπάθεια να προτείνει νέες έννοιες και ερωτήσεις. Η έκθεση δημιουργεί ενεργούς χώρους για τον θεατή, όπου η διασπαστική και διαλυτική αφήγηση αγγίζει το αδιανόητο ή το σημείο όπου καταρρέει η ικανότητά μας να κατανοήσουμε εύλογα την πραγματικότητα.

Η έκθεση Maria Antelman: Disassembler είναι μια παραγωγή του Onassis Foundation USA.

Το έργο Disassembler είναι μια συμπαραγωγή του ΕΜΣΤ.