Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΖΑΦΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ

30/03/2003

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

30/03/2003

Ζάφος Ξαγοράρης

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Έργα: Ζάφος Ξαγοράρης – Τρεις Καμπάνες

EL / EN