ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΖΑΦΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

30/03/2003

Ζάφος Ξαγοράρης

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Έργα: Ζάφος Ξαγοράρης – Τρεις Καμπάνες