Βλάσης Κανιάρης, Το κουτσό, 1974

Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Βλάσης Κανιάρης

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Βλάσης Κανιάρης
Στο πλαίσιο της έκθεσης: 7 + 7 – Από τις συλλογές του ΕΜΣΤ