ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

11/12/2002

Μάριος Σπηλιόπουλος

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 2 – Θεολογίες.