ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΣΚΟΥΤΕΡΗ

Παράλληλες αναγνώσεις

13/11/2002

Φώτης Τερζάκης, Ελεωνόρα Σκουτέρη

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 2 – Θεολογίες.