Βασίλης Ζωγράφος, Χωρίς τίτλο, 2012

Διαλέξεις: Εισαγωγή στη φωτογραφία (Φεβρουάριος 2022)

Πότε και πώς γεννιέται η φωτογραφία; Ποια η σχέση της με τη ζωγραφική το 19ο αιώνα; Μα είναι η φωτογραφία τέχνη; Πώς επηρεάζει τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες του 20ου αιώνα; Ποιες οι σύγχρονες πρακτικές της στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας;

Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απαντήσουν οι διαλέξεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) γύρω από το χθες και το σήμερα της φωτογραφίας με εισηγητή τον Κώστα Ιωαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης στην ΑΣΚΤ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαλέξεων και οι θεματικές τους έχουν ως εξής:

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. Ώρα: 18.00 με 20.00
«Φωτογραφία και ζωγραφική κατά τον 19ο αιώνα»

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022. Ώρα: 18.00 με 20.00
«Φωτογραφία και εικαστική πρωτοπορία στο α’ μισό του 20ου αιώνα»

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022. Ώρα: 18.00 με 20.00
«Φωτογραφία και σύγχρονη τέχνη στο β’ μισό του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Azoulay, Ariella (2008)The Civil Contract of Photography, New York: Zone.
 • Barthes, Roland (2000) Camera Lucida: Reflections on Photography, London: Vintage.
 • Batchen, Geoffrey (1999) Burning with Desire: The Conception of Photography, Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press.
 • Baudelaire, Charles (1995) Αισθητικά Δοκίμια (μετφρ. Μ. Ρέγκου), Αθήνα: Printa
 • Clark, Graham (1997) The Photograph, Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Emerling, Jae (2012) Photography: History and Theory, London & New York: Routledge.
 • Flusser, Villem, Προς μία Φιλοσοφία της Φωτογραφίας (1998) (μετφρ. I. Duennebier, Η. Παπαϊωάννου), Θεσσαλονίκη: ΜΜΣΤ, University Studio Press.
 • Frizot, Michel (1994) Nouvelle Histoire de la Photographie, Paris: Bordas.
 • Goldberg, Vicki. (1991) The Power of Photography: How Photographs changed our Lives, New York: Abbeville Press.
 • Grundberg, Andy (1987) Photography and Art, Interaction since 1946, New York: Cross River Press.
 • Jeffrey, Ian (1980) Photography: A Concise History, London: Thames and Hudson. Υπαρχει στα ελληνικά
 • Jeffrey, Ian (2009) How to read a photograph. Understanding, Interpreting and Enjoying the Great Photographers, London: Thames and Hudson.
 • Kelsey Robin, Photography and the Art of Chance, Cambridge (Mas.),, The Bellknap Press of Harvard University Press, 2015.
 • Marien Warner, Mary (2002) Photography: A Cultural History, London: Laurence King.
 • Newhall, Beaumont (1982) The History of Photography,from 1839 to the present. Completely revised and enlarged edition, London: Secker and Warburg.
 • Newhall, Beaumont (ed.) (1980) Photography: Essays and Images. Illustrated readings in the History of Photography, London: Secker and Warburg.
 • Rosenblum Naomi (1994) History of Women Photography, New York, London, Paris: Abbeville Press Publishers.
 • Rosenblum, Naomi (1997) History of Photography, New York, London, Paris: Abbeville Press Publishers.
 • Scharf, Aaron (1969) Art and Photography, Baltimore: Penguin Press.
 • Silverman, Kaja (2015), The Miracle of Analogy or The History of Photography, Part 1,: The Stanford University Press.
 • Sontag, Susan, (1979),On Photography, London: Penguin. Yπαρχει και στα ελληνικά.
 • Stallabrass, Julian, (2018),Ριζοσπαστικές πραγματικότητες. Η φωτογραφία ως πολιτική πρακτική (επμ. μεταφρ.: Ηρ. Παπαϊωάννου), Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Szarkowski, John (1989) Photography Until Now, New York: The Museum of Modern Art.
 • Szarkowski, John (1973) Looking at Photographs, 100 Pictures from the Collection of The Museum of Modern Art, New York: The Museum of Modern Art.
 • Tagg, John (1993) The Burden of Representation, Minneapolis: The University of Minnesota Press
 • Walden, Scott (ed.) Photography and Philosophy, Blackwell: Oxford, 2010.
 • Wells, Liz, (1997) Photography: A Critical Introduction, London and New York: Routledge. Υπάρχει στα ελληνικά
 • Westerbeck and Meyerowitz, (2001) Bystander, A History of Street Photography, Boston, New York, London: Little, Brown and Company (Bulfinch Press).

 

 • Aντωνιάδης, Κωστής (1995), Λανθάνουσα εικόνα, Αθήνα: Μωρεσόπουλος.
 • Ιωαννίδης, Κώστας (2008), Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία: Ένας αιώνας σε τριάντα χρόνια, Αθήνα: Futura.
 • Ιωαννίδης, Κώστας (2019) Μια «Υπερόχως Νόθος Τέχνη»: Ποιητικές της Φωτογραφίας. Τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα, Αθήνα: Futura.

 

Κατάλογοι Εκθέσεων

 • Jeffrey, Ian (1999), Revisions: An Alternative History of Photography, London: The National Museum of Photography, Film and Television.
 • Szarkowski, John (1966) The Photographer’s Eye, New York: The Museum of Modern Art.
 • Weaver, Mike (ed.) (1989), The Art of Photography 1839-1989, London: The Royal Academy of Arts.

 

Γενικές Ιστορίες της Τέχνης

 • Kemp, Martin (ed.) (2000), The Oxford History of Western Art, Oxford University Press.
 • Μπελ, Τζούλιαν (2009), Καθρέφτης του Κόσμου, Αθήνα: Μεταίχμιο.