ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Το ΕΜΣΤ συνεχίζει τις εκπαιδευτικές του δράσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα έργα της συλλογής του.

Μέσα από την επεξεργασία των έργων της Μπίας Ντάβου, του Αλέξανδρου Γεωργίου και του Κωστή Βελώνη, οι μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων δούλεψαν πάνω σε θεματικές που έχουν σχέση με τον διαπολιτισμικό διάλογο, το ταξίδι, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στη συνέχεια τα παιδιά δημιούργησαν το δικό τους animation με την τεχνική του stop motion.

Προγραμματίζεται να οργανωθεί έκθεση με τα έργα των μαθητών που θα προκύψουν μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου.

EL / EN