Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΕΜΣΤ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

28/02-04/10/2020

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ΕΜΣΤ παρέμεινε κλειστό για το κοινό, λόγω των εργασιών για την εγκατάσταση της μόνιμης συλλογής του και τις προετοιμασίες για την πλήρη λειτουργία του, το Τμήμα Εκπαίδευσης πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων με τίτλο EMΣΤ για όλους. Οι εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές αυτές δράσεις απευθύνονταν σε διαφορετικές ομάδες κοινού καθώς και σε μεικτές ομάδες.

Στο Μεσοπάτωμα του μουσείου παρουσιάζεται αυτό το διάστημα μια επιλογή δεκαπέντε πρωτότυπων και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2017 – 2019.

 

ΕΜΣΤ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Στο έντυπο παρουσιάζεται μια επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ πραγματοποίησε το διάστημα 2017-2019.

 

EL / EN