Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

03/12 - 16/12/2019

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», με δικαίωμα προαίρεσης δίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03/12 – 16/12/2019

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών 2μηνης φύλαξης

 

 

 

Φωτογραφία: Δημήτρης Μπλούκας

EL / EN